Prodej obědů na červen 2024

dne 31. 05. 2024 od 7.15 – 13.30 hod.

  • Cizí strávníci 1 800,- Kč (20 dnů)
  • Žáci 7-10 let 640,- Kč
  • Žáci 11-14 let 700,- Kč
  • Žáci 15 a více let 740,- Kč