Prodej obědů na duben 2024

dne 27. 03. 2024 od 7.30 – 14.00 hod.

  • Cizí strávníci 1 890,- Kč (21 dnů)
  • Žáci 7-10 let 672,- Kč
  • Žáci 11-14 let 735,- Kč
  • Žáci 15 a více let 777,- Kč