Zájmové kroužky

Všechny zájmové kroužky  jsme vzhledem k různým covidovým opatřením ve  školním roce 2021/2022 zrušili.