Sdělení pro žáky a zákonné zástupce: dny volna 28. 3. – 1. 4. 2024

 • čtvrtek 28. 3. 2024 – Velikonoční prázdniny
 • pátek 29. 9. 2024 – státní svátek
 • pondělí 1. 4. 2024 – státní svátek

Nástup žáků do školy po Velikonočních svátcích – úterý 2. 4. 2024.

Mgr. Rostislav Galia v. r.
V Ostravě-Porubě 26. 3. 2024, ředitel školy

ZÁPIS pro školní rok 2024/2025

 • do 1. ročníku pro žáky s poruchami chování,
 • do 1. ročníku pro žáky s lehkým mentálním postižením,
 • do 1. ročníku pro žáky se středně těžkým mentálním postižením.

 

Co nabízíme?

 • dlouholeté zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • možnost vzdělávání určitého počtu žáků s jiným druhem zdravotního postižení (poruchy učení, autismus…),
 • výuku zajišťují zkušení speciální pedagogové,
 • kvalifikovanou výuku v plném rozsahu školních vzdělávacích programů,
 • díky menšímu počtu žáků ve třídě je zajištěna individuální péče o každého žáka,
 • kvalitní výuku bez každodenního stresu,
 • relaxační místnost,
 • velkou zahradu, atrium se sportovními prvky, velkou tělocvičnu s moderním sportovním vybavením,
 • moderní keramickou dílnu,
 • školní družinu a školní jídelnu s výběrem ze dvou jídel.

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole.

 

S sebou:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
 • Doporučení nebo Doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.


Termín zápisu:

 • pondělí 22. 4. 2024, 12:00 – 16:00 hodin.

 

Na telefonním čísle 596 925 473 je možno domluvit i jiný den do 30. 4. 2024.

 

Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání:

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy chování, lehké a středně těžké mentální postižení, poruchy učení, autismus).
 • Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Věk dítěte (datum narození dítěte 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018).
 • Kapacita třídy 14 žáků.

 

Formální část zápisu k povinné školní docházce:
Vyplnění přihlášky k základnímu vzdělávání, zjišťování údajů do školní matriky (přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami).

 

Odklad povinné školní docházky:

V případě, že budou zákonní zástupci dítěte pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky (obdrží ve škole).
 • Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).
 • Doporučení odborného lékaře (může být i dětský lékař), nebo klinického psychologa.

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o odklad povinné školní docházky vyhoví, jsou zákonní zástupci dítěte povinni svému dítěti zajistit v dalším školním roce předškolní vzdělávání (mateřská škola, individuální vzdělávání, přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠ speciální, vzdělávání v zahraniční škole na území ČR).


Mgr. Rostislav Galia, v. r. V Ostravě-Porubě 7. 3. 2024
ředitel školy

Naše škola v televizi Polar

Naše škola v televizi

Nedávno navštívila naší školu lokální televize Fabex Média a natočila s ředitelem školy krátkou reportáž o stavebních změnách na našich budovách. Reportáž můžete vidět zde (od 6:32).