Informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče, od pondělí 13. 6. 2022 budou v naší škole probíhat stavební práce – výměna oken a zateplení budovy školy a školní jídelny. Ve školní kuchyni a jídelně proběhne celková rekonstrukce. V této souvislosti proběhnou do konce měsíce června 2022 tyto změny:

  • Třídní schůzky dne 14. 6. 2022 jsou zrušeny.
  • V týdnu 20. 6. – 24. 6. 2022 bude ukončeno vyučování pro všechny žáky v 11:40 hodin. Provoz školní družiny bude beze změn.
  • Ve dnech 27. 6. – 29. 6. 2022 (pondělí – středa) uděluje ředitel školy dny ředitelského volna. V těchto dnech nebudou všichni žáci chodit do školy.
  • Předání vysvědčení proběhne ve čtvrtek 30. 6. 2022 v 8:00 hodin.

Žáci budou seznámeni s pravidly bezpečného pohybu po škole v době probíhajících stavebních prací, vysvětlete to svým dětem rovněž vy.

Děkuji za pochopení. 
Mgr. Rostislav Galia 
ředitel školy

V Ostravě-Porubě 10. 6. 2022

Upozornění pro strávníky

Z důvodu celkové rekonstrukce školní kuchyně se bude v měsíci červnu vařit do pátku 24. 6. 2022. Stravování bude opět možné od 1. 9. 2022.
Děkujeme za pochopení.

V Ostravě-Porubě 31. 5. 2022
Mgr. Rostislav Galia
ředitel školy

Informace o navýšení stravného

Z důvodu nárůstu cen potravin dojde od 1. 5. 2022 ke zvýšení ceny stravného za potraviny o 3,- Kč za jednu porci.

Ceny jednotlivých kategorií od 1. 5. 2022:

  • děti MŠ 27,- Kč
  • žáci 7-10 let 29,- Kč
  • žáci 11-14 let 32,- Kč
  • žáci nad 15 let 34,- Kč
  • cizí strávníci 73,- Kč

V Ostravě-Porubě dne 25. 4. 2022

Mgr. Rostislav Galia
ředitel školy

Lucie Chamrádová
vedoucí školní jídelny