Výroční zprávy

 

Zprávy o činnosti

 

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Instalace sálavého vytápění a obložení stěn tělocvičny“

 

Mgr. Rostislav Galia
ředitel školy