Vedení školy

Funkce

Jméno a příjmení

Termín

Ředitel školy

Mgr. Rostislav Galia

dle domluvy

Zástupkyně ředitele školy

Mgr. Jana Otisková

dle domluvy

Výchovný poradceMgr. Jana Otiskovádle domluvy

Preventista rizikového chování

Mgr. Roman Kratochvíl

 

Třídní učitelé:

Mgr. Monika Blahutová             I. A

dle domluvy

Mgr. Eva Krmášková               III. A

Úterý 12:35 – 13:20

Mgr. Jiřina Vozná                    IV. A

Pátek 10:50 – 11:45

Mgr. Martina Hladká               IV. B

Úterý 12:35 – 13:20

Mgr. Bronislava Zelinská        V. A

Úterý 12:35 – 13:20

Mgr. Paris Krybus                  VII. A

Pondělí 10:00 – 10:45

Mgr. Vendulka Janáčková    VIII. A

Středa 11:50 – 12:35

Mgr. Jan Michňák                  IX. A

Pondělí 8:55 – 9:40

Mgr. David Moravec               IX.B

Úterý 9.00 – 10.00


Netřídní učitelé:

Mgr. Jaroslava Špaňhelová

Středa 10:55 – 11:30

Ing. Květoslava Křivová

 

Upozornění

  • Rodič je povinen návštěvu ohlásit předem, v opačném případě nemusí v určené hodiny zastihnout pedagogy ve škole.
  • Rodič se může domluvit i na jiném termínu návštěvy – pouze v době mimo vyučování!
  • Při návštěvě školy je každý povinen nahlásit se na vrátnici školy.

Mgr. Rostislav Galia
ředitel školy