Naše škola je zapojena do následujících projektů:

  1. Školní mléko a ovoce do škol
  2. Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy
  3. Digitalizujeme – Národní plán obnovy pro školy
  4. S roboty napříč předměty
  5. Jsem ve škole rád
Plakat - školní mléko
Učíme se společně - banner
Leták pro publicitu NPO DIGITALIZUJEME ŠKOLU
doučování leták pro publicitu npo
ROBOTI Povinná publicita projektu