Důležité upozornění:

  • Objednávky obědů: Strava.cz
  • Aplikaci Strava.cz pro Android si můžete stáhnout z Google Play.
  • Aplikaci Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.
  • Návod na používání Strava.cz najdete na tomto odkazu.
  • Návod na používání mobilní aplikace Strava.cz pro Android najdete na tomto odkazu.
  • Číslo účtu zůstává stejné 43-6489030287/0100.
  • Variabilní symbol: je uveden v pravém horním rohu v Strava.cz
  • Obědy odhlašujte pouze v době od 7:00 14:00 (tel.: 596 925 474, 734 787 539 nebo osobně), jindy Vaše žádosti nebudou vyřizovány, děkujeme.
  • Obědy do jídlonosiče jsou určeny k okamžité spotřebě!
  • Informace o alergenech: Seznam alergenů

  

Tiskopisy a řády: