Informace o navýšení stravného

Z důvodu nárůstu cen potravin a energií dojde od 1. 5. 2023 k úpravě ceny stravného u cizích strávníků.

Cena od 1. 5. 2023: Cena stravenky 90,- Kč


Z toho:

  • Potraviny 40,-Kč
  • Mzdová režie 37,- Kč
  • Věcná režie 12,-Kč
  • Zisk/1 oběd 1,- Kč

 

V Ostravě dne 24. 4. 2023

Lucie Chamrádová
vedoucí školní jídelny