Informace o navýšení stravného

Z důvodu nárůstu cen potravin a energií dojde od 1. 5. 2023 k úpravě ceny stravného u cizích strávníků. Cena od 1. 5. 2023: Cena stravenky 90,- Kč Z toho: Potraviny 40,-Kč Mzdová režie 37,- Kč Věcná režie 12,-Kč Zisk/1 oběd 1,- Kč   V Ostravě dne 24. 4. 2023 Lucie Chamrádovávedoucí školní jídelny

Sdělení strávníkům

Od 7. 11. 2022 obnovujeme provoz školní kuchyně. Do e-mailu byly zaslány přihlašovací údaje do nového objednávkového systému Strava.cz. Po kliknutí na odkaz Aktivace účtu je potřeba vytvořit nové vlastní heslo. Poté se již strávník dostane do svého účtu strávníka. Po kliknutí na odkaz Informace v pravém horním rohu je uveden variabilní symbol pro platby. Číslo účtu zůstává stejné 43-6489030287/0100….