Následující tabulky nabízí přehled rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro nové pojetí výuky informatiky. Tento přehled lze využít například při přípravě školního vzdělávacího programu (ŠVP). Zdroj: https://www.umimeinformatiku.cz/

Pro jednotlivá témata uvádíme související tematické oblasti v rámci členění použitého v Umíme informatiku. Umíme informatiku používá výrazně jemnější členění obsahu než RVP, pro přehlednost je u některých RVP témat uveden jen neúplný výčet nejtypičtějších položek.

Pokud hledáte inspiraci pro dílčí ročníky (např. pro rozpis ŠVP a tvorbu tematických plánů), můžete využít následující samostatné stránky: