Přesný název školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

Adresa školy:

Čkalovova 942/2
708 00   Ostrava-Poruba

Datová schránka: 8nvh93z
IČO: 646 281 83, IZO: 102 520 421

Telefonní čísla:

Základní škola:  596 925 473, 739 343 470
Školní jídelna:  596 925 474734 787 539

Školní družina: 731 644 724
E-mail školy: info@zsckalovova.cz

Adresa pro evidenci úředních e-mailůZScka@po-msk.cz

Vedení školy a správní zaměstnanci:

Ředitel školy
Mgr. Rostislav Galia

galia@zsckalovova.cz

Zástupkyně ředitele školy
Mgr. Jana Otisková

otiskova@zsckalovova.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Jana Otisková

otiskova@zsckalovova.cz

Ekonomka školy
Bc. Ivana Ivánková

ivankova@zsckalovova.cz

Hospodářka školy
Bc. Zuzana Pravdíková

pravdikova@zsckalovova.cz

Vedoucí školní jídelny
Lucie Chamrádová

chamradova@zsckalovova.cz

Třídní učitelé a asistentky pedagoga

Třída 1.A
Mgr. Bronislava Zelinská
as. ped. Karmen Indráková

zelinska@zsckalovova.cz
indrakova@zsckalovova.cz

Třída 2.A
Mgr. Monika Blahutová

as. ped. Jana Šturcová

blahutova@zsckalovova.cz
sturocova@zsckalovova.cz

Třída 4.A
Mgr. et Mgr. Eva Krmášková

as. ped. Alena Chodurová

krmaskova@zsckalovova.cz
chodurova@zsckalovova.cz

Třída 5.A
Mgr. Jiřina Vozná

as. ped. Lucie Illíková

vozna@zsckalovova.cz
illikova@zsckalovova.cz

Třída 5.B
Mgr. et Bc. Martina Hladká
as. ped. Alena Schovajsova

hladka@zsckalovova.cz
schovajsova@zsckalovova.cz

Třída 6.A
Mgr. Vendulka Jánáčková
as. ped. Lenka Dulanská

janackova@zsckalovova.cz
dulanska@zsckalovova.cz

Třída 6.B
Mgr. Paris Krybus
as. ped. Markéta Pavlasová

krybus@zsckalovova.cz
pavlasova@zsckalovova.cz

Třída 8.A
Mgr. David Moravec

as. ped. Irena Antošová

moravec@zsckalovova.cz
antosova@zsckalovova.cz

Třída 8.B
Mgr. Jan Michňák
as. ped. Ing. Jana Posmyková

michnak@zsckalovova.cz
posmykova@zsckalovova.cz

Třída SA
Mgr. Eva Hagenová

as. ped. Barbara Kůrková

hagenova@zsckalovova.cz
kurkova@zsckalovova.cz

Třída SB
Bc. Anna Klapetková

as. ped. Michaela Niklová

klapetkova@zsckalovova.cz
niklova@zsckalovova.cz

Třída SC
Mgr. Radmila Kalocsányiová
as. ped. Stanislava Jonštová
as. ped. Sýkorová Blanka

kalocsanyiova@zsckalovova.cz
jonstova@zsckalovova.cz
sykorova@zsckalovova.cz

Netřídní učitelé

Netřídní učitelka
Mgr. Jaroslava Špaňhelová
Netřídní učitelka
Ing. Květoslava Křivová
Netřídní učitel
Preventista rizikového chování
Mgr. Roman Kratochvíl

Školní družina

Marcela Sasínová

sasinova@zsckalovova.cz

Mgr. Marcela Tichá

ticha@zsckalovova.cz

Pavel Zajíček

zajicek@zsckalovova.cz