Přesný název školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

Adresa školy:

Čkalovova 942/2
708 00   Ostrava-Poruba

Datová schránka: 8nvh93z
IČO: 646 281 83, IZO: 102 520 421

Telefonní čísla:

Základní škola:  596 925 473, 739 343 470
Školní jídelna:  596 925 474734 787 539

Školní družina: 731 644 724
E-mail školy: info@zsckalovova.cz

Adresa pro evidenci úředních e-mailůZScka@po-msk.cz

Vedení školy a správní zaměstnanci:

Ředitel školy
Mgr. Rostislav Galia

galia@zsckalovova.cz

Zástupkyně ředitele školy
Mgr. Jana Otisková

otiskova@zsckalovova.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Jana Otisková

otiskova@zsckalovova.cz

Ekonomka školy
Bc. Ivana Ivánková

ivankova@zsckalovova.cz

Hospodářka školy
Bc. Zuzana Pravdíková

pravdikova@zsckalovova.cz

Vedoucí školní jídelny
Lucie Chamrádová

chamradova@zsckalovova.cz

Třídní učitelé a asistentky pedagoga

Třída 1.B
Mgr. et Bc. Martina Hladká
as. ped. Alena Schovajsova

hladka@zsckalovova.cz
schovajsova@zsckalovova.cz

Třída 2.B
Mgr. Bronislava Zelinská
as. ped. Karmen Indráková

zelinska@zsckalovova.cz
indrakova@zsckalovova.cz

Třída 3.A
Mgr. Monika Blahutová

as. ped. Jana Šturcová

blahutova@zsckalovova.cz
sturocova@zsckalovova.cz

Třída 5.B
Mgr. et Mgr. Eva Krmášková

as. ped. Alena Chodurová

krmaskova@zsckalovova.cz
chodurova@zsckalovova.cz

Třída 6.A
Mgr. Jiřina Vozná

as. ped. Lucie Illíková

vozna@zsckalovova.cz
illikova@zsckalovova.cz

Třída 6.B
Mgr. Vendulka Jánáčková
as. ped. Lenka Dulanská

janackova@zsckalovova.cz
dulanska@zsckalovova.cz

Třída 7.B
Mgr. Paris Krybus
as. ped. Markéta Pavlasová

krybus@zsckalovova.cz
pavlasova@zsckalovova.cz

Třída 9.A
Mgr. David Moravec

as. ped. Irena Antošová

moravec@zsckalovova.cz
antosova@zsckalovova.cz

Třída 9.B
Mgr. Jan Michňák
as. ped. Ing. Jana Posmyková

michnak@zsckalovova.cz
posmykova@zsckalovova.cz

Třída SA
Mgr. Eva Hagenová

as. ped. Barbara Kůrková

hagenova@zsckalovova.cz
kurkova@zsckalovova.cz

Třída SB
Bc. Anna Klapetková

as. ped. Michaela Niklová

klapetkova@zsckalovova.cz
niklova@zsckalovova.cz

Třída SC
Mgr. Radmila Kalocsányiová
as. ped. Stanislava Jonštová
as. ped. Sýkorová Blanka

kalocsanyiova@zsckalovova.cz
jonstova@zsckalovova.cz
sykorova@zsckalovova.cz

Netřídní učitelé

Netřídní učitelka
Mgr. Jaroslava Špaňhelová
Netřídní učitelka
Ing. Květoslava Křivová
Netřídní učitel
Mgr. Adam Lukasík
Netřídní učitel
Preventista rizikového chování
Mgr. Roman Kratochvíl, MBA

Školní družina

Marcela Sasínová

sasinova@zsckalovova.cz

Mgr. Marcela Tichá

ticha@zsckalovova.cz

Pavel Zajíček

zajicek@zsckalovova.cz