Vítejte na webových stránkách školy!

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace


Nebezpečné události - projektový den

Základní škola

Co nabízíme, jaké žáky vzděláváme, školní vzdělávací programy apod.


Více o základní školeLangoše v PV

Školní jídelna

Obědy, prosím, odhlašujte pouze v době od 7:00 14:00


Více o školní jídelně3D tisk v naší škole

Školní družina

O přijímání se rozhoduje na základě zápisního lístku a kritérií pro přijetí.


Více o školní družiněICT v 6.A

Rozvrhy hodin

Zveřejňujeme rozvrhy jednotlivých tříd i jednotlivých učitelů.


Rozvrhy zde

Sportovec školy: žákyně skáče přes švihadlo
Základní škola
Čkalovova 942, Ostrava-Poruba

Z hlediska pedagogů je důležité vytvářet pozitivní klima ve škole, věnovat se každému dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku, snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka. Naše vzdělávací programy kladou velký důraz na to, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem, na mezilidské vztahy (partnerský vztah mezi všemi aktéry procesu vzdělávání), na prostor pro vlastní iniciativu, na realizaci a seberealizaci jednotlivce, na individuální hodnocení.


Více informací o naší škole

Naše fotogalerie:

(poslední 3 akce školy)


Žáci naší školy soutěží

1. místo v soutěži HerkulesLangoše v PV

Langoše v PVŠkolní mikiny pro absolventy

Školní mikiny pro absolventy


Didaktické zásady naší školy

Zásada emocionálnosti

(učitel, ani žáci nejsou stroje)

V podstatě vychází z faktu, že ani učitel, ani žáci nejsou stroje. Navzájem se ovlivňují v emocionální sféře. Je prokázáno, že vyučování probíhá lépe v pozitivní atmosféře a proto by se měl učitel snažit o její navození. Učitel navíc ve vztahu k žákům nepředstavuje pouze zdroj znalostí, ale také důvěrníka a rádce. Ve škole a třídě by tak měla panovat dobrá nálada a ideálním stavem je situace, kdy se žák do školy těší.

fotka žáka
Mikuláš ve škole

Individuální přístup

(každý žák je individualita)

Je založena především na poznatcích z psychologie osobnosti. Vychází z toho, že každý žák je individualita a je nutné k němu takto přistupovat. Např. většina žáků stačí tempu hodiny, avšak dva žáci jsou pomalejší, proto je na ně třeba brát ohled. Naopak žáku vysoce inteligentnímu je možno zadat složitější či časově náročnější úkoly. Individuální péči o žáky je někdy možné zvládnout i s pomocí samotných žáků, např. když žák lepší v matematice pomáhá spolužákovi s horším prospěchem.

Názornost

(zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový)

Názornost patří k nejstarším didaktickým zásadám a lze ji najít již v díle Wolfganga Ratkeho z roku 1613. Zásada vychází z toho, že žáci již mají o určité problematice jisté představy, které je třeba vědecky uchopit, aby žáci problém pochopili. Názor (nikoliv ve smyslu stanovisko!) může být zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový.

Nebezpečné události - projektový den
8.B Angličtina s iPady a Kahoot

Přiměřenost

(přiměřenost k mentálnímu věku)

Vyžaduje, aby cíle, proces i prostředky vzdělávání byly přiměřené. Např. se jedná o přiměřenost k věku vzdělávaných (např. nelze klást stejné nároky na děti předškolního a školního věku), vůči jazykové vybavenosti (např. nelze učit žáky angličtinu na pokročilé úrovni, když nezvládli ještě úroveň základní) apod.

https://youtu.be/j1FjEFmE6Hohttps://youtu.be/SDYw5ZySaH0

Citáty:

„Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život.“
Lennon
John Lennon
(britský hudebník)
„Non scholae, sed vitae discimus – Neučíme se pro školu, ale pro život.“

Seneca
(římský filozof)
„Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Démokritos
(řecký filozof)
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Mark Twain
(americký spisovatel)
Stavba Tee-pee ve škole
Stavba tee-pee

(na školní zahradě)
V září jsme postavili s žáky indiánské tee-pee, kde občas probíhá výuka a nebo si hrají děti ve školní družině.


fotky tee-pee zde

Výlov rybníka Bezruč
Výlov rybníka

(školní výlet)
Fotografie ze školního výletu.


fotky rybníku zde

Halloween ve škole
Halloween

(školní akce)
Fotografie krásných masek.


fotky z Halloween zde

Jarní květiny ve VV
Třída 9.A

Ze života žáků 9.A


fotky 9.A zde

Výlov rybníka Bezruč
Výlov rybníka Bezruč
3D tisk v naší škole
Mikuláš ve škole
Nebezpečné události - projektový den
8.B Angličtina s iPady a Kahoot
Nebezpečné události - projektový den
ICT v 6.A
Výlov rybníka Bezruč
Výlov rybníka Bezruč

Předchozí
Další

Vzděláváme žáky

Naše škola

Naše školní vzdělávací programy kladou důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Vzdělávání má v dětech podporovat zdravé sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Snažíme se proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Rozpis školního zvonění

7:40 otevření budovy
8:00 – 8:45 1. hodina
8:55 – 9:40 2. hodina
10:00 – 10:45 3. hodina
10:55 – 11:40 4. hodina
11:50 – 12:35 5. hodina
12:45 – 13:30 6. hodina
14:00 – 14:45 7. hodina

Kde nás najdete? Zde je mapa naší školy: